Inwentaryzacja bronionych gatunków zwierząt i roślin – sprawdź, co jest chronione

Każda inwestycja budowlana może interweniować w środowisko naturalne oraz zagrażać rozlicznym gatunkom roślin lub zwierząt na konkretnym terenie. Zatem przed zapoczątkowaniem jakiejkolwiek budowy zawsze wypada konkretnie i drobiazgowo omówić jej plan i daną inwestycję. Istnieje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt, w związku z tym w rejonach, w których ich występowanie jest ogromne nie powinno wtrącać się w naturalne środowisko w stopniu zagrażającym tym gatunkom.

Przy projektowaniu rozmaitych inwestycji, bierze się pod uwagę nadzór chiropterologiczny, szczególnie w razie wycinki lasów.

Wiedz, że masz możliwość znaleźć informacje na opisywany temat, zatem kliknij w odsyłacz oraz przeczytaj tu (http://www.bautec-lodz.pl/oferta/) wiadomości, które będą Ci konieczne.

Wycinanie drzew nie może odbywać się w sposób niekontrolowany, gdyż lasy mają ważne znaczenie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich wycinka zdołałaby wywołać ogromne zagrożenie dla fauny i flory, natomiast osłona zwierząt i roślin byłaby jeszcze trudniejsza. Prócz nadzoru chiropterologinczego, nieraz wypada również zrealizować nadzór ornitologiczny, za jaki odpowiedzialny jest doświadczony, profesjonalny ornitolog. Głównym zadaniem ornitologa jest gruntowne sprawdzenie wyznaczonej strefy, na której będą przeprowadzane prace inwestycyjne. Szczegółowe zbadanie terenu pozwoli ustalić, czy aranżowane prace będą posiadały jakiś większy wpływ na żyjące tam ptaki.

roślina

W przypadku jakiejkolwiek inwestycji powinna nastąpić dokładna i precyzyjna inwentaryzacja chronionych gatunków przeprowadzona przez doświadczonych i profesjonalnych ekspertów. Dzięki fachowemu nadzorowi będzie można ustalić, który rodzaj prac zdoła być wykonywany na danym terenie oraz czy nie będzie miał on negatywnego wpływu na znajdujące się tam gatunki roślin i zwierząt. Trzeba pamiętać, iż samowolne wycinanie lasów lub wykonywanie przeróżnych inwestycji jest nielegalne i z pewnością nie można zabierać się za to na własną rękę.

Grozi to bardzo dużymi sankcjami karnymi, w szczególności grzywną. Zawsze musi być wykonana skrupulatna inwentaryzacja chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także kompetentny nadzór. Dopiero w następnej kolejności wolno ustalić typ prac, które zdołają być realizowane na danym terenie.