Wykorzystanie naturalnych materialów jakimi są kamienie

Kamień to tworzywo naturalne, do którego ludzie od zawsze mieli nieograniczony dostęp. Z tego powodu jest on stosowany do zróżnicowanych celów. Zwykle kamienie wykorzystuje się w budownictwie, do konstruowania i pokrywania różnorodnych budowli. Niegdyś większą część domów ludzkich tworzono z kamienia. Różnorodne zamki i pałace stworzone z tego budulca przetrwały do dziś w bardzo dobrym stanie, co świadczy o kunszcie budowniczych i trwałości tworzywa.