Czy obsadzenie oczka wodnego roślinami ma na celu tylko skorygowaniejego wyglądu?

Oczko wodne jest wspaniałą dekoracją upiększającą ogród. Jedną z niejednokrotnie pomijanych tematów przy zakładaniu własnego oczka wodnego jest obsadzenie go rroślinnością. Są one konieczne by oczyszczać wodę z nadwyżki soli mineralnych oraz zapewniają jej odpowiednie natlenienie. Powinny zajmować około 1/3 całego zbiornika. Przy mniejszej ilości mogą nie nadążyć z oczyszczaniem wody. Należy także pamiętać, że zanim zarybimy oczko, nasze roślinki winny być już dobrze ukorzenione. Najlepszym wyznacznikiem jest przejrzystości wody, informująca nas o równowadze biologicznej. Konieczne jest także dbanie o roślinność strefy przybrzeżnej, ocieniające nasze oczko dając schronienie narybkowi i spowalniające rozrost glonów.