Czy obsadzenie oczka wodnego roślinami ma na celu tylko skorygowaniejego wyglądu?

Oczko wodne jest wspaniałą dekoracją upiększającą ogród. Jedną z niejednokrotnie omijanych kwestii przy zakładaniu swojego oczka wodnego jest obsadzenie go rroślinnością. Są one niezbędne aby oczyszczać wodę z nadwyżki soli mineralnych oraz zapewniają jej prawidłowe natlenienie. Winny zajmować około 1/3 całego zbiornika. Przy mniejszej ilości mogą nie nadążyć z oczyszczaniem wody. Należy też pamiętać, że nim zarybimy oczko, nasze rośliny powinny być już odpowiednio ukorzenione. Najlepszym wyznacznikiem jest przejrzystości wody, informująca nas o równowadze biologicznej. Ważne jest też dbanie o roślinność strefy przybrzeżnej, ocieniające nasze oczko dając schronienie narybkowi i spowalniające rozrost glonów.